Monthly Archives: marzo 2010

Un cop finalitzat el disseny gràfic, hem de tenir en compte certes consideracions per què el document imprés llueixi tal qual l’hem imaginat. Una vez finalizado el diseño gráfico, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones para que el documento impreso luzca tal cual lo imaginamos.

Presentem la nostra imatge corporativa, amb la qual emprenem una nova etapa de consolidació i creixement.Presentamos nuestra imagen corporativa, con la que emprendemos una nueva etapa de consolidación y crecimiento.

Conjuntament amb la nova imatge corporativa, hem treballat en una nova pàgina web corporativa. Conjuntamente con la nueva imagen corporativa, hemos trabajado en una nueva página web corporativa.