Impremta ecològica

Certificació FSC®

Impremaspe està certificada amb l’acreditació FSC (Forest Stewardship Council®), que garanteix al consumidor que els productes forestals provenen de muntanyes aprofitats de manera racional, d’acord amb els Principis i Criteris del FSC .

El FSC és una organització internacional, no governamental, sense ànim de lucre i independent. Va ser fundada al Canadà l’any 1993, per diversos grups de 25 països que representaven els diferents interessos vinculats amb el sector. El seu objectiu és promoure un maneig forestal que sigui ambientalment responsable, socialment beneficiós i econòmicament viable als boscos de tot el món. El FSC, mitjançant el consens de grups conservacionistes i socials, propietaris i industrials del sector forestal, ha definit Principis i Criteris que constitueixen el marc de referència per al desenvolupament participatiu d’estàndards locals que garanteixin un maneig forestal d’acord amb els principis esmentats.
FSC està composta per més de 600 organitzacions i persones dels diferents àmbits del sector forestal: organitzacions ambientals, socials, empreses forestals i comercialitzadores, etc.

Gestió dels residus

Seguint amb el nostre compromís obligat amb el medi ambient, complim amb la normativa vigent de gestió de residus. Així, tots els residus que genera la impremta són retirats per gestors autoritzats.