Personalitzi la seva carpeta d’anelles i així podrà reflectir íntegrament la imatge de la seva empresa sobre un suport de paper imprès amb anterioritat en qualitat offset o serigrafia. Aquest paper pot anar plastificat mate o brillo, protegint d’aquesta manera la impressió i augmentant la durabilitat del producte.

 

Així mateix, podem utilitzar materials d’enquadernació com poden ser: teles, papers gofrados, poliuretans, etc. i especialitats com l’estampació al foc i la serigrafia UVI.

 

En impremaspe oferim un servei integral als nostres clients, és a dir des del disseny i la impressió fins a l’acabat final del producte.

 

Personalice su carpeta de anillas y así podrá reflejar íntegramente la imagen de su empresa sobre un soporte de papel impreso con anterioridad en calidad offset o serigrafía. Dicho papel puede ir plastificado mate o brillo, protegiendo de este modo la impresión y aumentando la durabilidad del producto.

 

Así mismo, podemos utilizar materiales de encuadernación como pueden ser: telas, papelesgofrados, poliuretanos, etc. y especialidades como la estampación al fuego y la serigrafía UVI.

 

En impremaspe ofrecemos un servicio integral a nuestros clientes, es decir, desde el diseño y la impresión hasta el acabado final del producto.