Presentem la nostra imatge corporativa, amb la qual emprenem una nova etapa de consolidació i creixement. Després de més de 20 anys en el sector de la impressió hem volgut renovar la nostra imatge corporativa, buscant un nou logotip amb el qual ens sentim reflectits.

 

Un canvi important amb el volem seguir sent un referent en el mercat perseguint el màxim de qualitat en els nostres acabats. Però també de capacitat dels nostres serveis, tant tècnics com professionals.

 

Presentamos nuestra imagen corporativa, con la que emprendemos una nueva etapa de consolidación y crecimiento. Después de más de 20 años en el sector de la impresión hemos querido renovar nuestra imagen corporativa, buscando un nuevo logotipo con el que nos sintamos reflejados.


Un cambio importante con el queremos seguir siendo un referente en el mercado persiguiendo el máximo de calidad en nuestros acabados. Pero también de capacidad de nuestros servicios, tanto técnicos como profesionales.