Home

En Impremaspe estem especialitzats en la realització i impressió de tot tipus d’etiquetes de qualitat.En Impremaspe estamos especializados en la realización e impresión de todo tipo de etiquetas de calidad.

És un sistema que permet emmagatzemar informació en una mena de codi de barres d’última generació. Es un sistema que permite almacenar información en una especie de código de barras de última generación.

Complim 25 anys i volem celebra-ho agraint a tots els clients la confiança que han dipositat en nosaltres.
Cumplimos 25 años y queremos celebralo agradeciendo a todos los clientes la confianza que han depositado en nosotros.

Impremaspe amb la Fundació Miquel Valls i la revista «EL GEST».Impremaspe con la Fundación Miquel Valls y la revista “EL GEST”.

Impremaspe els ofereix la possibilitat d’obtenir publicacions de gran qualitat, coordinant per als nostres clients totes les fases de la producció editorial.Impremaspe les ofrece la posibilidad de obtener publicaciones de gran calidad, coordinando para nuestros clientes todas las fases de la producción editorial.

Impremaspe amplia la seva gamma de colors i mides de les nostres bosses.Impremaspe amplia la gama de colores y tamaños de nuestras bolsas.

No només cuidem el seu producte, sinó que en Impremaspe ens preocupem que l’acabat final sigui atractiu tant per als nostres clients com per al sector de públic al que va dirigit.No sólo cuidamos su producto, sino que en Impremaspe nos preocupamos de que el acabado final sea atractivo tanto para nuestros clientes como para el sector de público al que va dirigido.

Personalitzi la seva carpeta d’anelles i reflecteixi íntegrament la imatge de la seva empresa en qualitat offset o serigrafia.Personalice su carpeta de anillas y refleje íntegramente la imagen de su empresa en calidad offset o serigrafía.

L’equip humà d’Impremaspe els desitja Feliç Nadal i pròsper Any Nou El equipo humano de Impremaspe les desea Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo