Impremaspe forma part del grup empresarial GRAFIT, integrat per empreses líders en disseny, impressió, comunicació visual, muntatges publicitaris i impressió digital sobre una àmplia gamma de suports: vinils, PVC flexible i rígid, tèxtils, làmines tècniques, etc.

 

Conegui els nostres serveis de senyalització interior i exterior: banderoles, fires i esdeveniments,

interiorisme, muntatges especials, retolació de vehicles, calaixos, lluminosos, tanques, …

 

El seu projecte el fem nostre i li assegurem els més alts estàndards de qualitat i producció.

 

Impremaspe forma parte del grupo empresarial GRAFIT, integrado por empresas líderes en diseño, impresión, comunicación visual, montajes publicitarios e impresión digital sobre una amplia gama de soportes: vinilos, PVC flexible y rígido, textiles, láminas técnicas, etc. 

 
Conozca nuestros servicios de señalización interior y exterior: banderolas, ferias y eventos, 
interiorismo, montajes especiales, rotulación de vehículos, cajones, luminosos, vallas,…
 
Su proyecto lo hacemos nuestro y le aseguramos los más altos estándares de calidad y producción.